Aikaa seuraavan verkkokurssin alkuun:

Soiva Coaching – äänenkäytön ja esiintymisen kouluttajasi

Soiva Coaching on kouluttanut lukemattomia puhetyöläisiä sekä äänen- ja esiintymisen kehittämisestä kiinnostuneita yksityishenkilöitä vuodesta 2012 lähtien. Asiakkaina ovat olleet muun muassa puhelintyöntekijät (myyjät ja asiakaspalvelijat), asiantuntijat, lastentarhanopettajat, luokanopettajat, kouluttajat, apteekin työntekijät, pankkitoimihenkilöt, tulkit, museo-oppaat, koomikot, näyttelijät, papit ja musiikin opiskelijat.

Koulutuksista saaduissa palautteissa on nostettu esiin erityisesti tyytyväisyys kouluttajan asiantuntijuuteen, rauhallisuuteen ja selkeyteen sekä hyvään ilmapiiriin.

Tilaa Soiva Coachingin koulutus, jolla voit:

 • vaikuttaa äänen kestävyyteen
 • ennaltaehkäistä ääniongelmien syntymistä
 • vaikuttaa äänestä saatuihin mielikuviin
 • lisätä ääneen soivuutta ja kuuluvuutta
 • lisätä puheeseen selkeyttä
 • saada varmuutta äänenkäyttöön ja esiintymiseen
 • saada välineitä äänenhuoltoon
 • saada kehoon rentoutta ja hyvää oloa
 • saada puheeseen vakuuttavuutta, vivahteikkuutta ja miellyttävyyttä
 • saada keinoja esiintymisjännityksen taltuttamiseen
 • rohkaistua nauttimaan esiintymisestä

“SISÄLTÖ OLI HYVÄ JA KOKONAINEN PAKETTI. KOULUTTAJA OLI KOULUTUSTAVALTAAN JA -OTTEELTAAN PARHAITA NÄKEMIÄNI KOULUTTAJIA. KIITOS!”

“USKOTTAVA KOULUTTAJA, JOSTA KUULUI OSAAMINEN. MUKAVA TUNNELMA.”

Lue lisää osallistujien kommentteja >>