Äänenkäytön ja puhetekniikan koulutus

Häpeätkö ääntäsi tai haluaisitko, että se toimisi paremmin? Monelle ääni on tärkeä työkalu ja meille kaikille se on ensiarvoinen viestinnän väline. Olisi hienoa jos voisimme olla tyytyväisiä siihen.

Olemme tottuneet käyttämään ääntöelimistöämme tietyllä tavalla puheen ja äänen tuottamiseen. Tuo tapa on alkanut löytää uomiaan jo siinä vaiheessa, kun vauvana alamme jokellella ja tuottaa ensimmäisiä äänteitä. Geneettiset perimät ääntöelimistön muokkautumisessa tuottavat jotain ominaisuuksia puheääneen, mutta puhetekniikka on vuosien varrella totuttu ja omaksuttu tapa, joka muokkautuu persoonan ja ympäristön mukaan. Usein esimerkiksi perheen lapset saavat vaikutteita jomman kumman tai molemman vanhemman puhetyylistä. Myös kaveriporukoissa puhetapaa voidaan muokata joko tietoisesti tai tiedostamatta tietynlaiseksi.

Jos äänenkäytössä tai puhetekniikassa on puutteita, ääni väsyy helposti ja rasituksen voi tuntea ja kuulla. Ääni voi esimerkiksi olla nariseva ja puristeinen ja rasittua jo lyhyistäkin puhepätkistä ja erityisesti jännittävissä tilanteissa. Liian pitkään jatkunut rasittavan äänen käyttö voi myös aiheuttaa patologisia muutoksia kurkunpäässä. Tällöin kurkunpäähän voi muodostua esimerkiksi äänihuulikyhmyt tai polyyppeja. Monesti ne joudutaan leikkaamaan, mutta se ei yksistään riitä, vaan rasittavasta äänenkäytöstä johtuvat patologiset vaivat uusiutuvat, jos äänenkäyttöä jatketaan samaan tyyliin. Paras yhdistelmä tuossa tapauksessa on leikkaus ja sen jälkeinen ääniterapia hygienisemmän äänentuottatavan omaksumiseksi.

Varmuutta ja vapautta äänenkäyttöön

Varsinkin puhe- ja ääniammateissa toimivien kannattaa kiinnittää huomiota äänenhuoltoon ja äänen jaksamiseen työssä. Jos ääniongelmia, kuten kurkun kipeytymistä, äänen käheytymistä, köhimisen tarvetta tai palan tunnetta kurkussa, tulee usein, on hälytyskellojen syytä soida.

Äänenkäyttöä ja puhetekniikkaa on mahdollista kehittää paremmaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi niin, että ääni kestää sen kohtaamat haasteet hyvin ja mahdollisimman hyvään ja soivaan ääneen päästään mahdollisimman pienellä vaivalla. Nykyään on tarjolla erilaisia äänenkäytön kursseja joko henkilökohtaisessa ohjauksessa tai verkon välityksellä. Myös yksityisopetusta on saatavilla.

Soiva Coaching kouluttaa

Soiva Coachingin äänenkäytön koulutuksessa opiskelija tutustuu oman äänensä mahdollisuuksiin ja etsii yhdessä kouluttajan kanssa opiskelijalle parasta mahdollista tapaa tuottaa vaivatonta, monipuolisesti ilmaisevaa ja hyvin soivaa puheääntä. Tavoitteena on, että mahdollisimman pienellä vaivalla päästään parhaaseen mahdolliseen äänentuottoon (minimum effort, maximun results).

Äänenkäytön koulutuksella voidaan muun muassa:

  • vaikuttaa äänen kestävyyteen
  • ennaltaehkäistä ääniongelmien syntymistä
  • vaikuttaa äänestä saatuihin mielikuviin
  • lisätä ääneen soivuutta ja kuuluvuutta
  • lisätä puheeseen selkeyttä
  • saada varmuutta omaan äänenkäyttöön
  • saada välineitä omaan äänenhuoltoon
  • saada kehoon rentoutta ja hyvää oloa
  • saada puheeseen vakuuttavuutta, vivahteikkuutta ja miellyttävyyttä

Vokologin koulutus on suunnattu terveen äänen kehittämiseen entistä paremmin ilmaisevaksi, kestävämmäksi ja soivemmaksi. Mikäli epäilet kurkunpäässäsi patologista vaivaa tai esimerkiksi äänen käheys on kestänyt kaksi viikkoa, hankkiudu tutkimuksiin korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärille tai foniatrille. Sairaan äänen hoitamiseen tarvitaan puheterapeutin apua.

Kirjoittaja on FM vokologi Johanna Leskelä.


Hyvään puheääneen vaikuttavia asioita pääset harjoittelemaan myös Neljä askelta parempaan puheääneen -verkkokurssilla.