Ääniergonomia vaikuttaa työhyvinvointiin

Puhetyötä tekevät työyhteisöt ovat monesti vaikean ongelman edessä. Työntekijän ääni ei kestä sille ladattuja odotuksia ja esimerkiksi flunssien jälkeen ääni ei tahdo millään palautua työkuntoon. Työn laatu ja tehokkuus laskevat ääniongelmien vuoksi selvästi ja tilanteesta kärsivät sekä työntekijä että työnantaja. 

Ääniongelmat, esimerkiksi äänen käheytyminen tai sortuminen, saavat usein alkunsa monesta kuormittavuustekijästä. Taustavaikuttajina voivat olla:

  • Taustamelu tai suuri tila, jolloin ääntä joutuu voimistamaan
  • Oma äänenkäyttö, esimerkiksi kireä äänenlaatu, liian korkea tai liian matala puheääni, jatkuva voimakas puhe tai pitkäkestoinen, tauoton puhuminen
  • Huonot työasennot
  • Kuiva ilmanlaatu, pölyt
  • Yksilölliset tekijät, kuten diureettisten lääkkeitten käyttö, tupakointi tai geneettiset tekijät
  • Myös huono yleiskunto, stressi ja allergiat vaikuttavat äänenkäyttöön

Yksi kuormitustekijä ei välttämättä aiheuta äänelle ongelmia, mutta mitä enemmän noita tekijöitä ilmaantuu, sitä suuremmalle rasitukselle ääntöelimistö joutuu. Ääniongelmien toistuessa useasti, toiminnallisesta äänihäiriöstä voi tulla patologinen ongelma esimerkiksi äänihuulikyhmyjen tai polyyppien muodossa. Pahemmat ongelmat taas vaikuttavat työssä jaksamiseen ja menestymiseen sekä johtavat sairaslomiin ja pahimmillaan ammatinvaihtotarpeeseen.

Tieto ja taito auttavat

Jo pelkästään tietous äänen toiminnasta ja siitä, mitä valintoja äänen kestävyyden lisäämiseksi kannattaa tehdä esimerkiksi oman äänenkäytön suhteen, voi lisätä äänen kestävyyttä ja toimivuutta puhetyössä. Ääntä voidaan huoltaa esimerkiksi antamalla aikaa palautumiselle. Puhetekniikan harjoittelulla äänenkäyttö voidaan saada rennoksi siten, että parhaaseen mahdolliseen tulokseen päästään pienimmällä mahdollisella vaivalla. Myös apuvälineiden rohkealla käytöllä voi olla suuri merkitys.

Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman äänensä jaksamiseen.

Kirjoittaja on FM vokologi Johanna Leskelä

 


Soiva Coaching tarjoaa äänenkäytön koulutusta työ- ja harrastusyhteisöille.

Lue lisää ja pyydä tarjousta!