Selkeä puhuja

Kuuloliitto on valinnut Matti Röngän vuoden selkeimmäksi puhujaksi. Onnea Matti! 

Kuuloliitto totesi palkintoperusteissa:

”Röngän puhetapa on rauhallinen ja hän artikuloi selkeästi”.

Monille huonokuuloisille puhetilaisuuksien ja tv-ohjelmien seuraaminen on hankalaa erilaisista apuvälineistä huolimatta. Eikä ihme. Jopa itselleni, jolla on normaali kuulo, joidenkin ohjelmien seuraaminen on hankalaa näyttelijöiden epäselvän artikulaation, nopean puheen tai liian voimakkaan, puheen päälle pauhaavan musiikin vuoksi.

Röngän valinnasta kirjoitetussa artikkelissa yksi huonokuuloinen kommentoija nosti esiin hyvän pointin: ”Aina ei, muuten, ole tarpeen korottaa ääntään, kun puhuu huonosti kuulevan kanssa. Selkeä ääntäminen on usein hyvä keino.”

Itse korostan myös tätä asiaa koulutuksissani. Äänen voimakkuus ei korvaa hyvää artikulaatiota ja rauhallista puhetta. Enemmänkin merkitystä on puheen hidastamisella ja huomion kiinnittämisellä suun avaamiseen ja artikulaatioon.

Äänen resonanssi-ilmiö

Ihmisääni on kompleksinen, mikä tarkoittaa sitä, että siinä soi aina useampia säveliä yhtä aikaa (perussävel ja osasävelet). Äänen väri muokkautuu sen mukaan, mitkä osasävelet nousevat esiin resonanssi-ilmiön ansiosta. Vokaaliäänteissä resonanssitaajuudet vaihtelevat ja sen ansiosta osaamme erottaa eri äänteet toisistaan. Konsonanttien tunnistamiseen vaikuttavat resonanssin lisäksi ääntötavasta kertovat piirteet, kuten esimerkiksi frikatiiveissa kuultava hankaushäly (r-täry). Klusiilien tunnistaminen taas perustuu päasiassa ympäröivien vokaalien laadun muuttumiseen klusiilien seurauksena. (Laukkanen & Leino.)

Meidän kannattaa siis satsata puheessamme vokaaleihin, sillä ne ovat tärkeimpiä kuulohavaintoon vaikuttavia äänteitä. Jos puhutaan hyvin nopeasti niin, että nielaistaan osa vokaaleista ja puheesta tulee klusiili- ja konsonanttipuuroa, kuulija ei ehdi saada äänestä riittävästi resonanssivihjeitä.

Kokeilepa lukea joku teksti hyvin nopeasti välittämättä artikulaatiosta.
Sen jälkeen lue sama teksti liioitellun hitaasti vokaaleihin (a, e, i, o, u, y, ä, ö) keskittyen.
Huomaatko eron?

Huoliteltu puhe on palvelus kuulijalle

Joskus törmää käsitykseen, että huoliteltu artikulaatio olisi itsensä tyrkyttämistä tai liiallista esiin tuomista. (Huolitellulla artikulaatiolla en nyt tarkoita esimerkiksi kirjakielen puhumista — myös murteella puhuja voi olla hyvin selkeä.) Erään kurssin osallistuja koki, että hänen pitää puhua hyvin nopeasti, jotta kuulijat eivät ehdi kyllästyä. Siitä seurasi se, että juuri kukaan ei saanut selvää siitä, mitä kyseinen puhuja halusi viestittää. Mielestäni huolitellussa artikulaatiossa kyse on kohteliaasta kuulijan huomioimisesta, oli kuulijana sitten huono- tai normaalikuuloinen.

Meillä jokaisella on oma puhe- ja ajattelutempomme. Nopea puhuja ei välttämättä itse huomaa puhuvansa nopeasti ja kyllästyy helposti hyvin hitaasti puhuvien seurassa ja päinvastoin. Nopean puhujan on joskus syytä hidastaa puhettaan sen vuoksi, että sanoma ehdittäisiin sisäistää ennen seuraavaa informaatiota. Myös artikulaation takia hidastaminen on joskus tarpeen.

Tärkeintä on, että oma puhenopeus on sellainen, että artikulaatiolihakset ehtivät tehdä työnsä hyvin, eikä puolijuoksussa takellellen.

Joskus voi olla hyvä esimerkiksi äänittää puhettaan ja pyrkiä tarkastelemaan sitä objektiivisesti. Myös ulkopuolisen mielipiteen kysyminen on hyvä keino päästä käsitykseen omasta puhetavastaan.

Kun olet puhumassa ja sanomassa jotain, sanoillasi on oikeus tulla kuulluksi. On kaikkien ajanhukkaa, jos puhe vie vain aikaa, eikä välitä haluttua viestiä.

Ota rohkeasti aikasi puheellesi, se on kaikkien etu!


Tule mukaan harjoittelemaan selkeää puhetta käytännössä Säkenöivä puhuja -kurssille helmikuussa 2019!

Osallistujan kommentti: “Kiitos! Sain koulutukselta hyviä työkaluja jatkaa hyvää äänenkäyttöä. Oli miellyttävä kokemus ja kouluttaja mukava ja helposti lähestyttävä, kuunteleva ja innostava.”

 

Lähde: Laukkanen, A-M & Leino, T. Ihmeellinen ihmisääni, 2001