Ääni työvälineenä

etusivu >> ryhmäkoulutus >> äänenkäyttö ja puhetekniikka >> ääni työvälineenä

Kesto: 4h
Sisältö: Luento (1h), harjoituksia ja käytäntöön soveltamista (3h)
Ryhmäkoko: Enintään 15 henkilöä
Hinnoittelu perustuu koulutuksen kestoon ja osallistujamäärään

Teoriaosiossa tutustutaan ääntö- ja hengityselimistön anatomiaan ja fysiologiaan sekä resonanssin ja artikulaation merkitykseen. Tutustutaan myös erilaisiin äänentuottotapoihin ja keskustellaan ääniongelmista, niiden synnystä ja ennaltaehkäisystä. Opiskelija saa vinkkejä omaan äänenhuoltoonsa esimerkiksi työssään tai harrastuksessaan.

Harjoitusten tavoitteena on vapauttaa fyysisiä jännittymiä, etsiä rentoa, vapaata ääntä ja luonnollinen hengitys, vahvistaa resonanssia sekä lisätä ääneen voimakkuutta. Käytännön sovelluksissa yhdistetään edellä opittua resonaation ja rennon äänen käyttöä opiskelijoiden omien tekstien tai kouluttajan mukana tuomien teksten esittämisessä.

Koulutuksessa opiskelija saa myös henkilökohtaista ohjausta äänenkäytössään. Tavoitteena on, että opiskelija itse osaa havainnoida äänenkäyttöönsä liittyviä tuntemuksia ja näin ollen jatkaa harjoittelua myös itsenäisesti mukaansa saamansa harjoituspaketin mukaisesti.