Ääni työvälineenä

etusivu >> ryhmäkoulutus >> ääni työvälineenä

Monessa työssä yksi tärkeimmistä työvälineistä on oma ääni. Ääniongelmien ilmaantuessa tai äänen ilmaistessa jotain muuta kuin mitä sen olisi tarkoitus, puheääni vie huomiota itse viestiltä ja tilanne on ikävä sekä kuulijalle että puhujalle. Mikäli äänenkäytössä tai puhetekniikassa on puutteita, ääni väsyy helposti ja rasituksen voi tuntea ja kuulla. Liian pitkään jatkunut rasittavan äänen käyttö voi myös aiheuttaa patologisia muutoksia kurkunpäässä.

Puhetekniikkaa ja äänenkäyttöä on mahdollista kehittää paremmaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi niin, että ääni kestää sen kohtaamat haasteet hyvin ja mahdollisimman hyvään ja soivaan ääneen päästään mahdollisimman pienellä vaivalla.

Kesto: 4h
Sisältö: Luento (1h), harjoituksia ja käytäntöön soveltamista (3h)
Ryhmäkoko: Enintään 15 henkilöä
Hinnoittelu perustuu koulutuksen kestoon ja osallistujamäärään

Teoriaosiossa tutustutaan ääntö- ja hengityselimistön anatomiaan ja fysiologiaan sekä resonanssin ja artikulaation merkitykseen. Tutustutaan myös erilaisiin äänentuottotapoihin ja keskustellaan ääniongelmista, niiden synnystä ja ennaltaehkäisystä. Opiskelija saa vinkkejä omaan äänenhuoltoonsa esimerkiksi työssään tai harrastuksessaan.

 

Harjoitusten tavoitteena on vapauttaa fyysisiä jännittymiä, etsiä rentoa, vapaata ääntä ja luonnollinen hengitys, vahvistaa resonanssia sekä lisätä ääneen voimakkuutta. Käytännön sovelluksissa yhdistetään edellä opittua resonaation ja rennon äänen käyttöä opiskelijoiden omien tekstien tai kouluttajan mukana tuomien teksten esittämisessä.

 

Koulutuksessa opiskelija saa myös henkilökohtaista ohjausta äänenkäytössään. Tavoitteena on, että opiskelija itse osaa havainnoida äänenkäyttöönsä liittyviä tuntemuksia ja näin ollen jatkaa harjoittelua myös itsenäisesti mukaansa saamansa harjoituspaketin mukaisesti.