Anteeksi, voisitko toistaa

Oletko ajatellut, millaisella nopeudella puhut?

Meillä on jokaisella persoonallinen puherytmimme. Jotkut ovat tottuneet puhumaan todella nopeasti ja toiset taas vastaavasti puhuvat ja kuuntelevat mieluummin hieman hitaampaa puhetta. Tärkeintä puhenopeudessa on, että ehdit artikuloida äänteet riittävän hyvin.

Joskus on hyvä myös hieman muokata nopeutta sen mukaan, kenen kanssa on puhumassa. Esimerkiksi huonokuuloiselle puhuttaessa hitaampi puhe saattaa toimia paremmin kuin äänen voimistaminen. 

Jos ongelmana on liian nopea puhetapa, puhuja ei välttämättä edes havaitse tätä itse. Eräällä kurssilaisellani oli mielessään aina ajatus siitä, että oli puhuttava nopeasti, jotta muut eivät ehdi kyllästyä ja hänen puheensa puuroutui tästä syystä vaikeasti tulkittavaksi.

Kun hän malttoi hieman rauhoittaa puhettaan, äänestä tuli kauniisti soiva ja miellyttävän selkeä. Kuulijat kiinnostuivat asian sisällöstä ja pääsivät aiheeseen mukaan paremmin kuin silloin, kun keskittyminen meni siihen, että sai puheesta selvää ja pysyi perässä.

Miten sitten voi tietää, onko itsellä sellainen rytmi, missä useimmat eivät pysy perässä? Ja miten tuota rytmiä on mahdollista saada hitaammaksi?

1. Suosittelen äänittämään omaa puhettasi ja kuuntelemaan sitä mahdollisimman objektiivisesti. Voit myös kysyä mielipidettä asiasta ystäviltäsi tai läheisiltäsi.
2. Yritä ajatella puhuessasi, että sinulla ei ole kiire minnekään ja että jokainen sanasi on tarkoitettu kuultavaksi.
3. Kiinnitä huomiota vokaalien kestoon. Useimmiten kiireisesti artikuloidessamme vokaalit, erityisesti pitkät vokaalit (aa, ee…), tuppaavat jäämään hieman lyhyiksi. Tällöin puheesta tulee konsonanttipuuroa.
4. Sano sanat ja lauseet loppuun saakka. Monesti nielaisemme kiireessä ja epähuomiossa sanojen ja lauseiden loppuja. Tällöin saattaa jäädä kuulijan arvailujen varaan, mitä puhuja mahdollisesti tarkoittaa. Kun kiinnität huomiota siihen, että jokainen äänne tulee sanoissa kuuluville, puhe ei voi olla epäselvää. Kiinnitä huomiota esimerkiksi televisiojuontajien puheeseen. Jopa viimeiset monikon t-kirjaimet on mahdollista saada puheeseen mukaan, kun tahti ei ole päätä huimaava, vaan sopivan rauhallinen.
5. Kaariajattelu. Jotakuta saattaa helpottaa ajatus siitä, että lauseet ovat kuin sateenkaaria, ne alkavat ensimmäisestä sanasta ja kaaren toisessa päässä on viimeisen sanan viimeinen äänne.

Voit harjoitella itseksesi esimerkiksi lukemalla tätä tekstiä ääneen ja kiinnittämällä huomiota edellä mainitsemiini seikkoihin. Omaa tottumustaan voi olla hidasta muuttaa, mutta ensimmäinen askel on aina oma motivaatio ja tahto muutokseen.