Harjoitukset: Kertausta, artikulaatioharjoituksia, tekstiharjoitus