Tervetuloa äänenhuollon kurssille!

Ihanaa, että olet mukana!

Tämä verkko-oppimisympäristö on kehitetty materiaalin jakamiseen sekä opiskelun syventämiseen. Kun teet huomioita ja harjoittelet myös opetuskertojen välillä, saat parhaimman hyödyn irti kurssista.

Kurssin verkkomateriaalit perustuvat kolmeen aiheeseen.

  • Voit muistella ja kerrata opetuskerroilla läpikäytyjä asioita teoriadioista.
  • Saat kotitehtäviä, joista keskustellaan opetuskerroilla.
  • Pitämällä oppimispäiväkirjaa saat omaksuttua asiat paremmin osaksi arkea.

OPPIMISPÄIVÄKIRJA

Voit kirjoittaa oppimispäiväkirjaa käsin tai koneelle, miten vain itsellesi on mukavinta. Päiväkirjoja ei kerätä tai arvioida, ne ovat työkalu itseopiskelusi tueksi ja niiden pohjalta keskustellaan opetuspäivissä.

Pohdi ja kirjaa ylös seuraavia asioita oppimispäiväkirjaasi ennen ensimmäistä tapaamiskertaa:

  1. Miten äänesi toimii työssä ja vapaa-ajalla?
  2. Millaisissa tilanteissa äänen kanssa tulee vaikeuksia? Millaisia havaintoja teet kehosi ja mielesi tilasta tuolloin?
  3. Millaiseksi haluat puheääntäsi kehittää?

 

Nähdään kurssilla!

Terveisin,

Johanna