Opettaja 2.0

etusivu >> ryhmäkoulutus >> Opettaja 2.0

Ainutlaatuinen kaksiosainen koulutuspaketti opettajille!

Päivän aikana osallistujat päivittävät osaamistaan äänenkäytössä ja vuorovaikutustaidoissa. Koulutuksen molemmat osat koostuvat tiedollisesta osuudesta sekä harjoituksista.

Jokainen koulutuspaketti voidaan räätälöidä sopivaksi tilaajan toiveiden mukaan.

Koulutuspäivän ohjelmaesimerkki:
8.30-11.30 Osa I Opettajan äänenkäyttö
11.30-12.30 Lounastauko
12.30-15.30 Osa II Vuorovaikutus opetustyössä


Koulutuksen sisältö

Osa I OPETTAJAN ÄÄNENKÄYTTÖ

Puheääni on yksi opettajan ammatin tärkeimmistä työkaluista. Äänenkäytön koulutuksella voidaan muun muassa ennaltaehkäistä ääniongelmien syntymistä ja vaikuttaa äänen jaksamiseen ja toimimiseen opettajan työssä.

Luento-osiossa käydään läpi hyvää äänentuoton tekniikkaa hengityksen, kehonkäytön, resonanssin sekä artikulaation näkökulmista. Tarkastellaan sitä, miten voidaan saavuttaa paras mahdollinen puheääni ja mitkä ovat soivan, kuuluvan ja toimivan äänen esteitä. Tutustutaan ääntö- ja hengityselimistön anatomiaan ja fysiologiaan, erilaisiin äänentuottotapoihin sekä keskustellaan ääniongelmista, niiden synnystä ja ennaltaehkäisystä. Osallistuja saa vinkkejä omaan äänenhuoltoonsa työskennellessään opettajana.

Harjoitusten tavoitteena on vapauttaa fyysisiä jännittymiä, etsiä rentoa, vapaata ääntä ja luonnollinen hengitys sekä vahvistaa resonanssia. Harjoitellaan myös hygieenistä voimakkaan äänen käyttöä. Tavoitteena on, että osallistuja itse osaa koulutuksen jälkeen havainnoida äänenkäyttöönsä liittyviä tuntemuksia ja näin ollen jatkaa harjoittelua myös itsenäisesti mukaansa saamansa harjoituspaketin mukaisesti. Harjoituksia voi hyödyntää myös äänen lämmittelyyn ennen työpäivää sekä palautumiseen työpäivän jälkeen.

Palaute koulutuksesta:
Opettajan äänenkäytön koulutuksen palautteessa kaikki vastanneet olivat joko samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että työpajan sisältö vastasi osallistujan asettamia tavoitteita ja odotuksia. Myöskin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä osallistujat olivat siitä, että pystyvät hyödyntämään työpajan antia työssään. 92% vastaajista piti opetuksen tasoa erinomaisena ja 8% hyvänä.

Osallistujien kommentteja:
”Monipuolinen työpaja, jossa oli teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.”
”Todella loistava!”

Kouluttaja
Johanna Leskelä
FM vokologi
Soiva Coaching

Osa II VUOROVAIKUTUS OPETUSTYÖSSÄ

Usein vuorovaikutustaitojen uskotaan olevan kiinteä ja pysyvä ominaisuus, mutta todellisuudessa voimme kehittää ja päivittää itseämme viestijänä. Opetuksessa korostetaan yhä enemmän oppijakeskeisyyttä ja yhteistoiminnalliset, vuorovaikutukseen ja ryhmätyöskentelyyn perustuvat opetusmenetelmät lisääntyvät jatkuvasti. Tehokas viestintä mahdollistaa muihin vaikuttamisen ja parhaan mahdollisen oppimistuloksen.

Koulutuksessa käydään läpi vuorovaikutuksen merkitystä opetustyössä. Pohdimme millaista vuorovaikutus opetustyössä on, voiko vuorovaikutustilanteisiin valmistautua, miten oppilaan omat tavoitteet ja asenne tai opettajan oma persoona sekä konteksti vaikuttavat onnistuneeseen vuorovaikutukseen. Koulutuksessa tietoa saadaan luennoiden ja keskustellen. Osallistujille jaetaan kurssin materiaali, jonka avulla omaa vuorovaikutusosaamistaan on mahdollista kehittää myös koulutuksen jälkeen.

Harjoitusten tavoitteena on saada oivalluksia vuorovaikutuksen merkityksestä arkipäiväisissä tilanteissa.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja tietää mitä vuorovaikutus on ja millaiset asiat vaikuttavat onnistuneeseen vuorovaikutukseen. Osallistuja alkaa havainnoida myös omaan vuorovaikutukseensa liittyviä tekijöitä ja voi hyödyntää tuota tietoa omassa opetustyössään.

Kouluttaja
Marja Eklund
FM, puheviestintä ja vuorovaikutus 

Lisätietoja:
Johanna Leskelä, johanna@soivacoaching.fi, +358 50 372 6951
Marja Eklund, Marja.Eklund@hotmail.com, +358 40 047 1281

PYYDÄ TARJOUSTA

[wpforms id=”740″]