Opettajan äänenhuolto

etusivu >> ryhmäkoulutus >>opettajan äänenhuolto

Puheääni on opettajan ammatissa yksi tärkeimmistä työkaluista. Tutkimuksissa on todettu mahdollisten ääniongelmien voivan aiheuttaa opettajalle monenlaisia psyykkisiä, sosiaalisia tai taloudellisia seuraamuksia, ammatillisen itsetunnon tai sosiaalisten suhteiden ongelmista toistuviin sairaslomiin tai ammatinvaihtotarpeeseen (FT Irma Ilomäki, 2008). Opettajan ääniongelmien on havaittu vaikuttavan myös oppilaiden keskittymiseen ja sitä kautta oppimiseen.

Työympäristön ja itse työn järjestelyn lisäksi äänen ylikuormittumisen estossa on tärkeää myös se, että opettaja itse tunnistaa oman äänensä yksilölliset ylikuormitusrajat ja osaa näin ollen välttää niiden ylittämistä ja myös huolehtia äänen palautumisesta ja riittävästä levosta. Äänenkäytön koulutuksella voidaan muun muassa ennaltaehkäistä ääniongelmien syntymistä ja vaikuttaa äänen jaksamiseen ja toimimiseen opettajan työssä.

OPETTAJAN ÄÄNENHUOLTO -koulutus

Kesto: 4 tuntia
Sisältö: Luentoa, keskustelua, harjoituksia ja käytäntöön soveltamista
Hinta: 810 euroa + alv 24 %
Mahdolliset matka- ja majoituskustannukset lisätään hintaan. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Luennolla käydään läpi hyvää äänentuoton tekniikkaa hengityksen, kehonkäytön, resonanssin sekä artikulaation näkökulmista. Tarkastellaan sitä, miten voidaan saavuttaa paras mahdollinen puheääni ja mitkä ovat soivan, kuuluvan ja toimivan äänen esteitä. Teoriaosiossa tutustutaan ääntö- ja hengityselimistön anatomiaan ja fysiologiaan, erilaisiin äänentuottotapoihin sekä keskustellaan ääniongelmista, niiden synnystä ja ennaltaehkäisystä. Osallistuja saa vinkkejä omaan äänenhuoltoonsa työskennellessään opettajana.

Harjoitusten tavoitteena on vapauttaa fyysisiä jännittymiä, etsiä rentoa, vapaata ääntä ja luonnollinen hengitys sekä vahvistaa resonanssia. Voidaan harjoitella myös hygienistä voimakkaan äänen käyttöä sekä laulutekniikkaa.

Tavoitteena on, että opiskelija itse osaa koulutuksen jälkeen havainnoida äänenkäyttöönsä liittyviä tuntemuksia ja näin ollen jatkaa harjoittelua myös itsenäisesti mukaansa saamansa harjoituspaketin mukaisesti. Harjoituksia voi hyödyntää myös äänen lämmittelyyn ennen työpäivää sekä palautumiseen työpäivän jälkeen.

OSALLISTUJIEN KOMMENTTEJA

“Rento ilmapiiri, konkreettisia vinkkejä”
“Asiantunteva ja monipuolinen sisältö. Käytännön harjoitukset olivat hyviä.”
“Rauhallinen, kohderyhmän huomioiva.”

TILAA KOULUTUS TAI PYYDÄ TARJOUSTA

Kuulostaako tämä hyvältä, mutta esimerkiksi koulutuksen pituus ei sovi suunnitelmiinne? Pyydä tarjousta, niin räätälöidään juuri teille sopiva paketti!