fbpx

Ryhmäkoulutus

Soiva Coaching rakentaa innostavia esiintymisen ja äänenkäytön ryhmäkoulutuksia yrityksille ja yhdistyksille.

Ryhmäkoulutus on mahdollista järjestää minkä kokoiselle porukalle tahansa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa lähiopetuksena, verkkokoulutuksena tai näitä kahta tapaa yhdistellen. Verkkokoulutus onnistuu esimerkiksi yrityksen Microsoft Teams -verkostossa tai kouluttajan lähettämän linkin kautta. Itseopiskelun tueksi voidaan myös rakentaa verkko-oppimisympäristö.

Soiva Coachingin asiakkaita ovat olleet muun muassa:

 • apteekin työntekijät
 • asiantuntijat
 • koomikot
 • kouluttajat
 • musiikin opiskelijat
 • näyttelijät
 • opettajat
 • oppaat
 • pankkitoimihenkilöt
 • puhelintyöntekijät (myyjät ja asiakaspalvelijat)
 • tulkit
 • papit
 • varhaiskasvattajat

Koulutuksista saaduissa palautteissa on nostettu esiin erityisesti tyytyväisyys kouluttajan asiantuntijuuteen, rauhallisuuteen ja selkeyteen sekä koulutuksen hyvään ilmapiiriin.


Soiva Coachingin koulutus sisältää luentoa, keskustelua ja harjoituksia ja se voidaan räätälöidä esimerkiksi seuraavista aiheista

Artikulaation helpottaminen ja treenaaminen
Esiintymisjännitys ja stressin vaikutus ääneen
Hygieninen voimakkaan äänen käyttö
Hyvä äänentuoton tekniikka
Menesty ja voi hyvin puhetyössä
Rento, vapaa ääni ja luonnollinen hengitys
Rohkaisua ja oppia äänellä ilmaisemiseen
Soiva ääni
Tietoa ja taitoa äänen kunnossapitoon
Vakuuta äänelläsi
Äänen lämmittely
Äänen palautuminen
Ääniergonomia ja äänenhuolto
Ääniongelmat ja niiden ennaltaehkäisy
Ääntö- ja hengityselimistön anatomia ja fysiologia


Valitse koulutukselle sopiva pituus

Osallistava luento
Yhteensä 1-2 h

Puolen päivän koulutus
Yhteensä 3-4 h

Koko päivän koulutus
Yhteensä 5-7 h

Puolen päivän koulutus + 2 tai 3 yhden tunnin opetuskertaa
Yhteensä 5-7 h

Puolen päivän koulutus 2-3 kertaa peräkkäisinä päivinä tai viikon-kahden viikon välein.
Yhteensä 6-12 h

+ Lisäbonuksena puhetyöläisen henkilökohtainen konsultointi.
+ Tehostetaan oppimista verkko-oppimisympäristön avulla.


PYYDÄ TARJOUSTA TAI LISÄTIETOJA!