Äänenkäyttö ja puhetekniikka

Äänenkäyttöä ja puhetekniikkaa on mahdollista kehittää paremmaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi niin, että ääni kestää sen kohtaamat haasteet hyvin ja mahdollisimman hyvään ja soivaan ääneen päästään mahdollisimman pienellä vaivalla.

Mikäli äänenkäytössä tai puhetekniikassa on puutteita, ääni väsyy helposti ja rasituksen voi tuntea ja kuulla. Liian pitkään jatkunut rasittavan äänen käyttö voi myös aiheuttaa patologisia muutoksia kurkunpäässä.

Koulutuksessa opiskelija tutustuu oman äänensä mahdollisuuksiin ja etsii yhdessä kouluttajan kanssa opiskelijalle parasta mahdollista tapaa tuottaa vaivatonta, monipuolisesti ilmaisevaa ja hyvin soivaa puheääntä.

Äänenkäytön koulutuksella voidaan muun muassa:

  • vaikuttaa äänen kestävyyteen
  • ennaltaehkäistä ääniongelmien syntymistä
  • vaikuttaa äänestä saatuihin mielikuviin
  • lisätä ääneen soivuutta ja kuuluvuutta
  • lisätä puheeseen selkeyttä
  • saada varmuutta omaan äänenkäyttöön
  • saada välineitä omaan äänenhuoltoon
  • saada kehoon rentoutta ja hyvää oloa
  • saada puheeseen vakuuttavuutta, vivahteikkuutta ja miellyttävyyttä

Tutustu valmiisiin äänenkäytön ja puhetekniikan koulutuspaketteihin ryhmille ja pyydä tarjousta niistä tai juuri teidän tarpeisiinne suunnitellusta koulutuksesta!

Valmiisiin paketteihin ->

Verkkokurssit ->

Pyydä tarjousta! ->