Veso-päivä

etusivu >> ryhmäkoulutus >> veso-päivä

Opettaja 2.0 – taitava viestijä ja vakuuttava puhuja


Ainutlaatuinen kaksiosainen koulutuspaketti opettajille!

Puheääni on yksi opettajan ammatin tärkeimmistä työkaluista. Äänenkäytön koulutuksella voidaan muun muassa ennaltaehkäistä ääniongelmien syntymistä ja vaikuttaa äänen jaksamiseen ja toimimiseen opettajan työssä.

Usein vuorovaikutustaitojen uskotaan olevan kiinteä ja pysyvä ominaisuus, mutta todellisuudessa voimme kehittää ja päivittää itseämme viestijänä. Opetuksessa korostetaan yhä enemmän oppijakeskeisyyttä ja yhteistoiminnalliset, vuorovaikutukseen ja ryhmätyöskentelyyn perustuvat opetusmenetelmät lisääntyvät jatkuvasti. Tehokas viestintä mahdollistaa muihin vaikuttamisen ja parhaan mahdollisen oppimistuloksen.

Koulutuspäivän ohjelmaesimerkki:
8.30-11.30 Osa I Opettajan äänenkäyttö
11.30-12.30 Lounastauko
12.30-15.30 Osa II Vuorovaikutus opetustyössä

Koulutuspaketin ryhmäkoko:
Jos yhden kouluttajan opetuskerta kestää yli kaksi tuntia ryhmäkoko voi olla enintään 15 henkilöä. Pidemmissä ja suuremman osallistujamäärän koulutuksissa suosittelemme jakamaan porukan kahteen osaan, josta toinen ryhmä aloittaa aamulla äänenkäytöllä ja toinen vuorovaikutuksella ja kouluttajat pitävät päivän aikana kaksi saman sisältöistä koulutusta.

Hinta:
Koulutuspaketin hinta määräytyy koulutuksen keston, osallistujamäärän ja matkakustannusten mukaan.


Koulutuksen sisältö

Osa I OPETTAJAN ÄÄNENKÄYTTÖ

Luento-osiossa käydään läpi hyvää äänentuoton tekniikkaa hengityksen, kehonkäytön, resonanssin sekä artikulaation näkökulmista. Tarkastellaan sitä, miten voidaan saavuttaa paras mahdollinen puheääni ja mitkä ovat soivan, kuuluvan ja toimivan äänen esteitä. Tutustutaan ääntö- ja hengityselimistön anatomiaan ja fysiologiaan, erilaisiin äänentuottotapoihin sekä keskustellaan ääniongelmista, niiden synnystä ja ennaltaehkäisystä. Osallistuja saa vinkkejä omaan äänenhuoltoonsa työskennellessään opettajana.

Harjoitusten tavoitteena on vapauttaa fyysisiä jännittymiä, etsiä rentoa, vapaata ääntä ja luonnollinen hengitys sekä vahvistaa resonanssia. Harjoitellaan myös hygieenistä voimakkaan äänen käyttöä. Tavoitteena on, että osallistuja itse osaa koulutuksen jälkeen havainnoida äänenkäyttöönsä liittyviä tuntemuksia ja näin ollen jatkaa harjoittelua myös itsenäisesti mukaansa saamansa harjoituspaketin mukaisesti. Harjoituksia voi hyödyntää myös äänen lämmittelyyn ennen työpäivää sekä palautumiseen työpäivän jälkeen.

Kouluttaja FM vokologi Johanna Leskelä, Soiva Coaching

Johanna on valmistunut filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan puhetekniikka ja vokologia eli äänen tutkimus. Puhetekniikan ja äänenkäytön kouluttajana hän on toiminut vuodesta 2012 alkaen. Johannan koulutusten palautteiden perusteella laskettu keskiarvo on 4,6 (asteikolla 1-5). Opetustyylissään hän on saanut kehuja hyvän ilmapiirin aikaansaamisesta, asiantuntijuudesta, rauhallisuudesta ja selkeydestä. Opiskelijoilta saatuja palautteita, referenssit sekä Johannan ajatuksia äänenkäytöstä ja sen koulutuksesta löytyy sivuilta www.äänenkäyttö.fi.

”Hyvä ja innostava kouluttaja, osasi asiansa ja esitti sen selkeästi. Kiitos tämän valmennuksen järjestämisestä! Mielellään olisi voinut olla pidempikin. Tärkeä aihe puhetyöläiselle.”

 

Osa II VUOROVAIKUTUS OPETUSTYÖSSÄ

Koulutuksessa käydään läpi vuorovaikutuksen merkitystä opetustyössä. Pohdimme millaista vuorovaikutus opetustyössä on, voiko vuorovaikutustilanteisiin valmistautua, miten oppilaan omat tavoitteet ja asenne tai opettajan oma persoona sekä konteksti vaikuttavat onnistuneeseen vuorovaikutukseen. Koulutuksessa tietoa saadaan luennoiden ja keskustellen. Osallistujille jaetaan kurssin materiaali, jonka avulla omaa vuorovaikutusosaamistaan on mahdollista kehittää myös koulutuksen jälkeen.

Harjoitusten tavoitteena on saada oivalluksia vuorovaikutuksen merkityksestä arkipäiväisissä tilanteissa.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja tietää mitä vuorovaikutus on ja millaiset asiat vaikuttavat onnistuneeseen vuorovaikutukseen. Osallistuja alkaa havainnoida myös omaan vuorovaikutukseensa liittyviä tekijöitä ja voi hyödyntää tuota tietoa omassa opetustyössään.

Kouluttaja FM, puheviestintä ja vuorovaikutus, Marja Eklund

Marja on valmistunut Tampereen yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan puheviestintä. Puheviestintä tarkastelee ihmisten puheviestintäkäyttäytymistä ja viestintäprosesseja kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Tarkasteltavana ovat kaikki tilanteet, joissa ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa.

Marja on opettanut puheviestintää Tampereen yliopistossa sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille. Itä-Suomen yliopistossa opetettavana olivat tulevat opettajat. Yliopistomaailman ulkopuolelta koulutuskokemusta löytyy ammattiliittojen järjestämistä koulutuksista.

Koulutuksissaan Marjan lähtökohtana on se, että vuorovaikutus on avain onnistumiseemme sekä henkilökohtaisessa- että ammatillisessa elämässämme ja tämän vuoksi vuorovaikutustaitojen kehittäminen on tärkeää meille jokaiselle.

“Opettajan positiivinen ja innostunut asenne. Paljon todella tärkeää ja merkityksellistä asiaa kaikista kurssin sisällöistä. Koko kurssi herätti todella paljon ajatuksia ja ainakin henkilökohtaisesti jäin pohtimaan ja tarkkailemaan asioita vielä kurssin ulkopuolellakin.”

 

Lisätietoja:
Johanna Leskelä, johanna@aanenkaytto.fi, +358 50 372 6951
Marja Eklund, Marja.Eklund@hotmail.com, +358 40 047 1281

Pyydä tarjousta!